IZDVOJENI KURSEVI

   

KURS O ZAPOŠLJAVANJU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U INSTITUCIJE BIH
  
E-learning kurs o zapošljavanju državnih službenika u institucije BiH će svim polaznicima pojasniti proceduru zapošljavanja u državnoj službi i dati korisne smjernice kako bi adekvatno pripremili aplikaciju za posao i prateće dokumente.
      
Ciljna grupa: Svi građani BiH

     

   

UVOD U UPRAVLJANJE KVALITETOM
  
Nakon pohađanja ovog e-learning kursa polaznici će razumjeti i biti sposobni da objasne koncepte, historiju i principe upravljanja kvalitetom kao i različite metode i tehnike, standarde i modele upravljanja kvalitetom.
       
Ciljna grupa: Državni službenici  

  

  

MOBING
  
Nakon ove edukacije polaznici će moći definisati mobing i pravni okvir koji se odnosi na mobing, prepoznati ponašanja i prakse koje predstavljaju mobing te koristiti mjere za spriječavanje mobinga i pomaganje žrtvama mobinga.
       
Ciljna grupa: Državni službenici

        

 Ostali kursevi