Otvaranje svih online kurseva javnosti - MOOC

Agencija za državnu službu otvara sve self-study kurseve koji se nalaze našem LMS-u te ih tako čini dostupnim svim zainteresiranim, prije svega akademskoj zajednici te privrednicima. 

Nakon ove edukacije polaznici će moći definisati mobing i pravni okvir koji se odnosi na mobing, prepoznati ponašanja i prakse koje predstavljaju mobing te koristiti mjere za spriječavanje mobinga i pomaganje žrtvama mobinga.

OKVIR ZA REALIZACIJU CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA U BIH

UVOD U UPRAVLJANJE KVALITETOM 

TRANSPARENTNO UPRAVLJANJE OKOLIŠEM

 

ZAJEDNIČKI OKVIR PROCJENE (CAF)

RODNO ODGOVORNO BUDŽETIRANJE 

 

PROCJENA UTICAJA PROPISA

 

STRATEŠKO PLANIRANJE

UVOD U E-UPRAVU

KURS O ZAPOŠLJAVANJU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U INSTITUCIJE BIH

 Ostali kursevi